Bazalt Taşlar

Bazalt  sert mineraller grubuna girer, panoda görüldügü gibi magmatik taşlardandır granitler kadar sert ve mukavemetlidir Dogada patates kütleler halinde veya alt yapı Bazaltlarındaki gibi prizmatik sütunlar halinde bulunur işlemesi zor bir dogal taşdır