Granit Parke

Granit küptaş  uygulama detayları          Granit küptaş çakması(yerine montajı) konusunda tecrübeli insanlara yaptırınız ,işe başlamadan önce  çakma çekiçlerini ve  kompaktör  veya vibrasyon silindir lerini görünüz kontrol ediniz yoksa muhakkak talep ediniz. ..  Alt yastık malzemesi olarak kaba dag kumu kullanınız Taştozu kullanmak durumunda kalırsanız, yıkanmış taş tozunu tercih ediniz.  Taş tozu mahsurları :  her yagmur ve saganaktan sonrası  taştozu çamuru üste çıkabilir  veya altta taş tozunun, tozlu kısımları eriyerek kısa zaman sonra yüzeyde onduleleşme başlar  Ayrıca taşlar taştozu çamurunu emerek dogal parlaklıgını kaybeder ve ölü ,soluk  cansız bir renk alır..  Ara derzlerine muhakkak 5/12  kırma bazalt agregası kullanınız şayet kum veya taş tozu kullanırsanız  kama vazifesi görmeyecegi için taşlar yüke maruz kalınca kısmi çökmeler ve bozulmalar başlar      Taşları çakılmasını takiben Usta derz agregasını sermeli ve süpürge gezdirerek derzlerin dolması saglanmalıdır iş bitimi kompaktörden önce tamamen süpürülmeli ve kompakte edilmelidir kompakte işlemi sonunda tekrar derzler süpürge ile takviye edilmelidir    Araderz vermeden önce saha kesinlikle kullanımamalıdır. küptaş uygulanacak  sahanın muhakkak 4 kenarının bordür, duvar veya başka elemanlarla sınırlanmış olmalıdır Aksi takdirde son 2veya 3 sıranın 400 doz  çimentölu harçla  zemine monte edilmesi şarttır     yaklaşık sarfiyatlar ve taş verimliligi şöyledir .Ortalama granit masif taş yogunlugu 2700 kg/m3 dür        Taş ölçüsü...10x10x10  Piyasa terimi  8/10 ölçüler( +- 1) cm toleransla .Küptaş Granitlerde .ortalama agırlık =170/200 kg/m2   dir bu kırma ustasının kırma şekline ve  uygulama ustasının yerine çakma sıkılıgına göre ortalama   5,5   m2/1ton,  dur  Teorik olarak 6m2/ton  fireli olarak hesaplamak gerekirse 5m2/ton olabilmektedir       Piyasaya sunuluş şekilleri  1.kaite..tüm  6 kenarın ve  8  köşesinin  saglam oldugu taşlardır ve genellikle ihracatta veya özel projelerde kullanılır         Düz kesim Taş..kırma ustalarının kırdıgı taşlardan  6/8 ve 4/6 lar ayrılarak  ihracat taşlarını ayırmadan yüklenen taşlardır ve tam olarak dogal küptaş havasını verir      İç Piyasa taşı  ihracat taşları ayrıldıktan sonra kalan taşlardan en az 3 kenar ve 3 köşesi saglam taşlar kullanılarak ve döşeme sırasında saglam kenar ve köşeler üste getirilir yapılan taşlardır,  Ölçüler 6–11 cm arası degişir nispeten daha ucuzdur    bunların hepsinin dişında kalan  artık taşlardan yapılan taşlara ise moloz taş veya artık taş denmektedir en ucuzdur ustalar bunu dahi karışık olarak  uygulaya bilirler   tüm 8/10 taşlarda  uygulanacak sahada  -12/15 cm negatif kod bırakılmalıdır ve kum sarfiyatı10m2  küptaş / 1m3 kum  olarak hesap edilmelidir  ara derz sarfiyatı ise ortalama  20/25 kg/m2,. 5-12 mm  kırma taşdır   8/10 küptaşda ortalama 100/120 adet / m2 taş bulunmaktadır           8x8x8   küptaş  piyasa tabiri  6/8 küptaşdır büyügün küçügü  küçügün büyügüdür Sadece türkiyede sıkça önemli dekorasyonun ön planda oldugu yerlerde kullanılmaktadır ihracatı çok  olmadıgı için  piyasaya  standart olarak arz edilir   yaklaşık 6/6,5 m2alan / 1ton küptaş  olup 140–160 kg/m2  agırlıgındadır Hem fonksiyonel Hemde dekorasyonun ön planda istendigi yerlerde kullanılır  Kullanılacak sahada ortalama  –12 cm  negatif  kod bırakılmalıdır kum sarfiyatı ise  14 m2 taş / 1m3   kum dur  ara derz sarfiyatı ise 15/20  kg/m2 derz agregasıdır  1 m2 de ortalama 140–160 adet taş bulunmaktadır.     5 x 5 x 5  küptaş piyasa tabiri ile   4/6 küptaş   ise daha çok yaya yolları veya dekoratif amaçlı kaplamalarda kullanılır 110 / 130 kg / m2 taş sarfiyatı vardır yani ortalama   1 ton taş 7 / 9 m2 saha kaplamaktadır uygulanacak sahada min 8/10 cm negatif kod  olmalıdır  alt yastık sarfiyatı… 1 m3 kum 18/20 m2  küptaş yapacaktır ayrıca her m2 taş için 10 kg  derz agregası  gereklidir.Ortalama 1 m2 içinde 260 / 300  adet taş vardır