Toprak , gübre, çim

Park ve bahçeler tanzim ve ıslahı için gerekli olan Taban topragı ve üst  işlenmiş topraklar ve onlara ilave edilen Torf, Koyun Gübresi ,Sıgır gübresi ,organik sıvı gübre,ve nem tutucu ponza taşları,altsuları drene etmek için drenaj çakılları,kaya Bahçeleri için gerekli dekoratif kayalar,taşlar,falez taşı,lava taşı angel taşlar bazalt sütunlar yosunlu kayalar süsleme için podima çakılı ,renkliçakıllar,konularında stoklarımızdan uygun fiyatla saglanır