Kültür Taşları

               RUSTİK TAŞ          RUSTİK TAŞ                    RUSTİK TAŞ

           KAYRAK TAŞI            KAYRAK TAŞI                     KAYRAK TAŞI

                GEÇMELİ KAYRAK TAŞI                     GEÇMELİ KAYRAK TAŞI  

                 GEÇMELİ YIGMA TAŞ                   GEÇMELİ YIGMA TAŞ

                GEÇMELİ KIRIK TAŞ                              GEÇMELİ KIRIK TAŞ

GEÇMELİ KALE TAŞI                      GEÇMELİ KALE TAŞI

           MANAVGAT  TAŞI                       MANAVGAT TAŞI

KALE TAŞI                            KALE TAŞI                                      KALE TAŞI

  ANTİK KALE TAŞI             ANTİK KALE TAŞI                       ANTİK KALE  TAŞI

  BÜYÜK VADİ TAŞI                                  BÜYÜK VADİ TAŞI

DATÇA TAŞI          DATÇA TAŞI                         DATÇA TAŞI 

         ALAÇATI TAŞI                       ALAÇATI TAŞI                   ALAÇATI TAŞI   

KARIŞIK TAŞ                KARIŞIK TAŞ               KARIŞIK TAŞ

             PARKE TAŞI                PARKE TAŞI                          PARKE TAŞI  

 TARLA TAŞI                         TARLA TAŞI               TARLA TAŞI

      KATMAN TAŞI              KATMAN TAŞI                   KATMAN TAŞI 

        DERE TAŞI                               DERE TAŞI                                 DERE TAŞI

    DORUK TAŞI                          DORUK TAŞI                        DORUK TAŞI