PAŞABAHÇE ,ŞİŞE CAM, CAM TUGLALAR

Cam Tuğla
Çimento harcı ile örülen Cam Tuğla duvarların ısı iletim katsayısı ortalama 2.8 W/m2K’dir. (DIN52616)
ile örülen Cam Tuğla duvarlar ort.38-40 dB lik iyi bir ses yalıtımı değerine sahiptir (DIN52210)
Cam Tuğla;  Modern ve farklı bir doku yaratmak için kullanılabilir. Çoğunlukla sepa-ratör görevi üstlenen duvarların yerine uygulanır. Yüksek sıcaklıktaki cam hamurun özel kalıplarda preslenmesiyle elde edilen içi boşluklu camın, bir diğeriyle yine sıcak olarak birleştirilmesiyle üretilir. Cam tuğla bir duvar gibi örülür ve ışığın geldiği yönde uygulanır. Renksiz tuğlaların yanı sıra kırmızı, yeşil, mavi ve sarı renklerde cam tuğlalar da bulunmaktadır.- Duvar örülürken cam tuğlaların arasındaki 10 mm mesafenin düzgünlüğü için fuga ayırıcılar kullanılabilir. Fuga dolgu harcı, bir ölçü beyaz Portland çimento, üç ölçü kum (1 mm çapında elenmiş ve yıkanmış),su ile hazırlanarak duvar yapımının bitmesinden 24 saat sonra uygulamasına başlanır
Cam Tuğla Çeşitleri
Güvenlik-Darbeye Dayanım
Cam Tuğla Duvarlar, katmanlı olmaları ve yapımlarında kullanılan yardımcı malzemelerin kazandırdığı direnç sayesinde saldırıya karşı dayanıklıdır. (13,9 N/mm2-DIN 18175,Tablo
Işık Geçirgenlik
Cam Tuğla duvarlar gün ışığı dik geldiğinde, desene bağlı ok renksiz olanlarda ortalama %82; renkli olanlarda da % 66 oranında ışık geçirgenliğine sahiptir. (ISO DIS 7884/b)
Cam Tuğla Nasıl Yapılır ?
Yangın Dayanımı
DIN 18175’e göre üretilen 190X190 mm cam tuğlalar kullanılır, DIN 4102 Bölüm 4-8.4.3 standardına göre 3,5 m2′ yi aşmayacak büyüklükte örülmüş duvarlar, G sınıfı yangın camlaması ok nitelendirilmektedir. G sınıfı camlamalar yangın alev ve dumanının geçişini
tek duvarda < 60 dk süre ile
çift duvarda > 120dk süre ile
Kullanım Yerleri-
Cam Tuğlalar, apartman ve merdiven boşluklarının camlamalarında, balkon korkuluklarında, banyo, mutfak v.b. iç mekanlarda, ayırıcı duvarlarda, ışıklıklar ve bodrum pecerelerinde kullanılabilen rakipsiz bir malzemedir.
Geleneksel cam tuğla uygulamaları, bir ölçü çimento, üç ölçü kum ve su ile hazırlanan harçla gerçekleştirilir.Cam tuğla duvarın örülmesi sırasında derzlere düşey ve yatayda 6 mm’lik yüksek dayanımlı, nervürlü ve galvanizli çelik donatılar yerleştirilir. Tuğlalar arasındaki mesafelerin eşitliği “plastik derz ayırıcılar” ile sağlanır. Fuga dolgusu bir ölçü beyaz çimento, üç ölçü ince kum hesabı ile hazırlanan harçla yapılır. Daha geniş bilgi Camtaş veya Yetkili Satıcılarından alınabilir.
Cam Tuğla Duvar Uygulama Bilgileri
1. Cam Tuğla Duvar İçin Gerekli İnşaat Boşluğunun Saptanması
[cam tuğla sayısı  x  cam tuğla boyutu]  +   [derz sayısı  x  fuga genişliği]     +    [beton çerçeve genişliği  x  2  ] +  [(metal U profil + kayma ve genleşme derzleri )  x  2
2——- Uygulamada Kullanılan El Aletleri :
– Duvarcı malası
– Su terazisi
– Duvarcı ipi ve çekül  ve aliminyum mastar
– Sünger              temizlik için
– Dübel ( çapı 10 mm)
– Paslanmaz vida ( çapı 8 mm)
– Darbeli matkap
– Lastik çekiç (tuğlaları yerleştirmek için)
– Lastik spatula
– Çekül
3. Cam Tuğla Duvar Yapım Tekniği:
– Cam tuğla duvarlar karşılıklı en az iki mesnede tutturulmalıdır.
CAM TUĞLA  montaj  püf noktaları  
 Sıcaklık değişimleri ile yapı hareketleri ve yükler karşısında cam tuğla duvarın sıkışarak kırılmasını önlemek için yatay ve düşey kayma ve genleşme derzlerinin işlevini engelleyebilecek uygulama ve malzemeden kaçınılmalıdır.
    Kayma ve genleşme derzlerine nemin ulaşmasını engellemek için beton çerçeve ile cam birleşimleri en az 10 mm genişlikteki elastik dolgu malzemeyle sızdırmaz hale getirilmelidir.
    Cam tuğla duvarın yanları ile üstündeki genleşme derzlerine 10-20 mm kalınlığında sert genleşme köpüğü (PVC veya poliüretan levha), kayma derzlerine ise kumlanmamış bitümlü karton yerleştirilmelidir.Yatay genleşme derzlerinde yüksek yoğunluklu sert, düşeyde ise düşük yoğunluklu daha yumuşak genleşme köpüğü kullanılmalıdır. Duvarın oturacağı tabanda yeterli taşıma gücüne sahip iki kat kumlanmamış bitümlü kartonla oluşturulmuş kayma derzi tavsiye edilmektedir.
– Yüksekliği veya uzunluğu 6.00 m’yi veya alanı 15 m2′ yi aşan cam tuğla duvarlar taşıyıcı elemanlar ve/veya genleşme ve kayma derzleri ile sınırlandırılmalıdır.
–Kenar ölçüleri 1.5 m’den küçük olan cam tuğla duvarlar donatısız yapılabilir, ancak bunlar 0,8 kN/m2 (yaklaşık 80 kgf/m2) rüzgar yüküne kadar dayanıklıdır.
– –Donatı demirleri cam tuğlalarla temas etmemeli, paslanmayı önlemek için tercihen galvanizli demir veya çelik kullanılmalıdır; mümkün olmadığında da donatı demirleri kullanılmadan önce çimento + su şerbetine daldırılmalıdır.
—- Cam tuğla duvar yapımı için şantiyede harç hazırlanabileceği gibi, istenen niteliklere uygun hazır harç da kullanılabilir.–  tavsiye edilen–
– Fuga harcı  iyi yapışma sağlanması için derzlerin priz süresi tamamlanmadan önce uygulanmalıdır.
– Cam tuğla duvarın dışa bakan yüzündeki fuga harcı prizini aldıktan sonra üzerine koruyucu ve su emmeyen bir malzeme sürülmelidir(optionel dir tavsiye edilir)
— Cam tuğlalar sadece lastik çekiçle hafifçe vuruk hizaya ve şaküle getirilmelidir.
– Cam tuğla duvarlar kendi yükleri dışında yük almamalıdır.
– Cam tuğla duvarlar yeterli taşıma gücüne sahip, eğilme ve bükülmeye direnci yüksek taban üzerine oturtulmalıdır.
– Kiriş, hatıl ve benzeri yapı elemanları üzerine oturtulan, uzun kenarı 1.5 m’den fazla cam tuğla duvarlar için mutlaka donatı demirli (2 x 6mm) beton alt çerçeve oluşturulmalıdır.
– Cam tuğla duvarın daha da sağlam olabilmesi için çelik veya paslanmaya karşı önlem alınmış galvanizli metal U-profilli beton çerçeve tercih edilmelidir…

PAŞABAHÇE CAM TUGLALAR

 STANDART CAM TUGLA  UYGULAMA SARFİYATI      Cam tugla miktarı ====   m 2 alan   /  25 adet   Spacer miktarı ===  cam tugla  adedi  x  1,1 veya 1,2  adet      Montaj harcı  ===cam tugla  adedi  x  350 /400 gram     Fuga veya Derz dolgu  ===   cam tugla adedi x 250/ 350 gram     Poliüretan köpük ===  80 /100 adet cam tuglaya  1  tüp    Donatı demiri   ===  ortalama her m2   için   2mtul veya 2,5  m.tul       ÖZEL UYGULAMALAR İÇİN DETAYLI BİR ÇALIŞMA GEREKİR