Archives

now browsing by author

 

Podima Çakılları

gayrettepe showroom
dalga desen

dalga desen

podima  ve karosiman

podima ve karosiman

poima çakıl pano

 girit usulü  çakıl

podima halı

podima desen

podima giriş bordür

podima yer ve duvar bordür

podima yer ve duvar bordür

PODİMA ÇAKILI Ülkemizde bilinen adıyla “podima” yer döşemesi kimi kaynaklarda “koine” veya “krokalia” (timsah sırtı), kimi kaynaklarda da rodos taşı veya girit usulü  diye    isimlendirilmektedir.Podima, yürüme yolu anlamı taşımaktadır. İstanbul” un çatalca ilçesi karacaköy bucağına bağlı yalıköy, eski adıyla podima köyü sahil kesiminde geçmişte bu tür çakıl taşları bulunduğunu biliyoruz. Bu tip döşemenin Akdeniz Ülkeleri ile Ege”de yaygın olarak kullanıldığını görmekteyiz. Bu havzaların iklimsel özelliklerinden dolayı, avlu ve bahçelerde konutun bir parçası olarak düşünülmüştür. Kullanıma açık tüm alanlar siyah-beyaz; kimi bölgelerde de farklı renklerde çakıl taşlarıyla bazen düz, bazen de geometriksel veya bitkisel motifler yapılarak döşenmiştir. Özellikle beyaz çakıl taşlı zemin etrafı siyah taşlardan bir bordürle çerçevelenmiş, ortasına da siyah taşlarla ana motif yerleştirilmiştir veya tüm alan halı gibi tamamen çakıl taşlarıyla bezenmiştir. M.Ö. 3000 yılı başlarında Persepolis Sarayı platformundaki desenli çakıl döşeme; mozaik sanatının ilk örneği olarak kabul edilir. Daha sonra sırasıyla Gordion, Assos, Teos, Erytrai, Tarsus ve Bergama’da bu sanata rastlanmaktadır. Çakıl mozaik sanatı’nın eski dönemlere ait en güzel örneklerinden biri kuzey Yunanistan’daki Olynthos’ta yapılan kazılarda ortaya çıkarılmış olup, MÖ.5.Yüzyıl tarihlidir. MÖ.4.Yüzyılda Makedonya / Pella’da renkli çakıllarla yapılmış, Dionysus’un aslan avını tasvir eden çakıl mozaik yer döşemesi günümüze kadar korunmuş en iyi örnektir. Çakıl mozaik; uygulandığı yöredeki malzeme çeşitliliğine göre değişik renk ve formlarda özellikle 18.yüzyıl başlarından itibaren bitkisel ve geometrik desenlerle Akdeniz mimarisinin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak değerinden hiçbir şey kaybetmeksizin günümüze kadar gelebilmiş bir el sanatıdır. Çakıl mozaik sanatında kullanılan taşların tamamı doğal form ve renklerde olup, geçen 5000 yılda olduğu gibi tek tek elle toplanıp tek tek elle dizilmektedir. Çakıl taşı mozaikleri, tabiatı ile az renkli basit örneklerden ibarettir. Olynthos’daki mozaikler çoğu zaman evlerin odalarında da kullanılmıştır; ayrıca avlularda da birkaç mozaik döşemesi görülür. Odaları döşeyen mozaiklerde giriş yeri hariç, odanın merkezden kenarlara doğru figürlerin yayıldığı görülür. Genel olarak; kare mekan içinde yuvarlak orta motif, meandros  ve dalga bordürleri ile çevrelenir.

ÇAKIL TAŞIN YOLCULUĞU

Dağda bulunan bir kayanın yağmurla altının boşaltılmasıyla birlikte dereye yuvarlanarak ve belli büyüklükte parçalara ayrılarak denize ulaşma yolculuğu başlıyor. Bu yolculuk belki 50, belki 550 yıl, belki de çok daha fazla, kim bilir. Ya deniz kenarındaki dalga boyu, gel git ile yaptığı yolculuk? Ve bu gel git ile başlayan yolculuğu? Dere yatağı ile denize ulaşan yuvarlak bir taşın Elips-Çakıl olması hakkında şimdiye dek bir tarih  konmadı. Zaten bu konuda bir fikir de yürütülmedi. Dışarıdan bakan göz bu çakıl’ı hep denizin çıkardığını, ya da hep deniz çakılı olduğunu zanneder. Gerçekte denizin değil, derenin denize taş olarak getirdiği, denizin ise gel gitle eliptik forma dönüştürdüğü çakıl olur. Dolayısı ile bu çakıllar tek tek elle toplanıp, tek tek elle seçilip ıslatılarak ciddi bir renk ayırımı (Seleksion) ve aynıya yakın bir boyuta getirilerek (Uniform) uygulanmak üzere proje hazırlanır.

ÇAKIL MOZAİĞİN TARİFİ

Derenin deniz ağzı olan bölgelerden eliptik formlarda farklı renklerde (Siyah-beyaz-gri-sarı-kırmızı-yeşil ve bej) olmak üzere tek tek elle toplanarak renk ayırımı (Seleksion) ve boyutlanıp (Uniform) proje uygulanmak üzere, uygulanacak alana sevk edilir. Öncesinde mevcut alan için tasarlanan proje deseninin her rengi için 1/1 şablon hazırlanarak usta ellerle tek tek dizime geçilir. Çalışma esnası adeta bir orkestra gibidir. Her çakıl dizen insan bir enstrüman çalar gibidir. Bir kişi yaklaşık 0,50 cm2 uygulayabilir; yaklaşık 1 m2’ye 2600 adet çakıl olmak üzere 8 saat mesai içinde 1300 adet çakıl dizilebilir. Uygulama kalıp mantığından dolayı negatif-pozitif dizim yapılır. Alan derinliği yerinde uygulamada  minimum5,5 -maksimum 8 cm olmalıdır. Yüksek dozlu çimento kumla karıştırılıp, boş zemin doldurulup, üzerine kalıplar yerleştirilerek dizime geçilir. Dizim uygulaması sonunda çakıl yüzeyi mastarlanıp, üzerinden su ile yağmurlanarak sertleşme sürecine bırakılıp 3-5 gün sonra özel bir kilitleme macunu verilerek çakıl mozaik alan kullanıma açılır. Firmamızın uyguladıgı yeni sistemde tüm bu safhalar  sanat atelyesinde yapılıp desenler ve bordürler filelere dizilerek her biri kodlanmış pazıllar halinde kesilir,paketlenir ve  uygulama mahalline sevkedilip orada  -3,5 cm negatif kodda hazırlanmış zemin üzerine projesine uygun olarak  yapıştırılır ve çakıltaşları omuz hizasına kadar kilitleme  derziyle  doldurulur ve temizlenerek teslim edilir Bu sayede eski metodla aylarca süren şantiye süresi çok kısa bir sürede ve minimum hata payıyla bitirilir  ÜRÜNLER_ÇAKIL TAŞLARI likinden uygulamalar incelenebilir

Alt yapı,Yol,Kaldırım, Cephe ,Duvar,Çevre düzenleme elemanları

pera black split face siyah patlatma 1x10x50
pera black siyah patlatma 1x10x 50 cm

pera black siyah patlatma 1x10x 50 cm

bazalt adım taşları ve çakıllar

bazalt adım taşları ve çakıllar

 

wash beton destesi

wash beton destesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alt yapı,zeminler,yürüyüş yolları,yaya kaldırımları , Modern veya Eski eser cephe ve duvar kaplamaları,sert peyzaj düzenlemeleri, dogal taşlar,plaktaşlar,çiçeklik,bordür,washbetonlar granit ,bazalt,Andezit,Gebze taşı, dogal küptaşlar,eskitilmiş tamburlanmış,sokak,kaldırım taşları kaplama tuglaları, çıkma tuglalar,antik cottolar  beton,Kilitli parkeler, Aşık taşı ,tugla hexogen kilit taşı,karetaş ,küptaş,Sanal taş,Çimtaşı,Üçgen Taş,behaton,sinus taşı ,S taşı , Z taşı,begonit,granit,mineral yüzeyli kilitli beton parkeler ,Bazalt mineralli,beyaz mozaik mineralli parkeler ,6cm ve 8cm ,10 cm kalınlık beton taş,,çimento rengi-gri-,siyah,kırmızı sitemizdeki yeri  ve Tretuar Karo,Rölyef karol,Yivli Karolar  beton elemanlar ,arazi park ve bahçelerdeki adım taşlarında ,atlama taşlarında kullanmak üzere  tasarladığınız fikir projelere  ait özgün detay ve ürünler Kendi fabrikalarımızda norm ve standartlarına  ve  ülke koşullarına uygun olarak üretilmektedir.Dogal taşlar  tüm türkiyeden çıkarılan taşlar dan Ham Blok olarak olarak alınıp kendi fabrikalarımızda veya komşu fabrikalarda istenilen özelliklerde Fason Olarak Üretilmektedir Şayet talep edilirse konusunda uzmanlaşmış ustalarımızla montajı yaptırılmaktadır DIş mekan Ürünlerimiz ……Fabrikasyon ve imitasyon çimento türevi ürünlerKlasik.,dereçakıllı Kırmataş,Agregalı desenli ve çeşitli ebat şekilde  Wash betonlar  ve Cilalı,Patineli,KumluTerrazo karo,Patineli terrazo karo,monocapa Tektabaka Karol,Prekast döküm çeşitli ölçü ve şekilde özel döküm karo ve pano,Mucartalı terraozo karolar   terrazo,karomozaik,çini ,Yerinde Dökme Mozaik,Dezaktif Washbeton,Taraklı Standart Renkler veya farklı renk ve desenler,yerinde döküm bsakı beton, silme renkli beton pirinç ve aliminyum derzli mozayik,ANKARA Taraklı Mozayik, Çorumtaraklaması,büyük şemsiye altı Agırlık Betonları 4x50x50 4x40x40 bordürler ,yagmur olukları,Çiçeklikler Set Çiçekligi,Şev Elemanı ,5x40x40 ,6x50x50 ,6x30x30,6x40x40,4x40x60,33×33,40×40,12x50x50,6x60x60,6x40x100 ölçülerde beton plaktaşlar ve prekast taşlar 1,5x20x20 1,5x10x20 2,0x20x20 karosiman ,,2x20x20 yivli karosiman 2,5x30x30 rölyef karo 3,5x40x40,4x40x60 tretuar karoları, 1,8x33x33,,2x40x40,,2,5x40x40,,3,5x40x40,,2,5x60x60,,3,5x40x60,Silimli,Kumlu,Mucartalı,kumlamalı patineli,,fırçalama,cilalı,KenarKırma,Eskitme karo,Terrazo,çini,Suni mermer DOGAL MALZEMELER ……. Dogal Taşlarımız Türkiyenin her köşesinden toparladıgımız pek çok taşlarımız talebe göre işlenip müşteriye sunulmaktadır Kayrak taşları ..sert kuarzit uşak kayrak ve bazalt kayrak orta sert;kandıra kumtaşı kayrak,Bodrum kayrak, kütahya eymir kayrak ,anatoli kayrak,Yumuşak kayraklar,,limra kayrak,tüf kayrak,YUMUŞAK dogal taşlar…TÜF Taşları kayseri tüfü, nevşehir tüfü,kahve rengi tüf ,sarı tüf, beyaz gri tüf,kayseri karası,, KÜFEKİ TAŞI ocakçıkışı yumuşak dır dahasonra sertleşir.LİMRA TAŞI,yozgat beyazı,ceheye uygundur..,,….ORTA SERT DOGALTAŞLAR…Andezit taş.,,Ankarataşı ,manisa andeziti,balıkesir andezit,,afyon andezit,erzincan andezit,konya andezit,ısparta andezit,RENKLER..gri andezit,kırmızı vişne andezit,pembe andezit ,yeşil andezit,gri_kahve andezit,grenli andezit.GEBZE taşı,Ünyegül kuruusu,Çorum hitit taşı..,.KUM taşı,kandıra Taşı Çerçili, Akçaova Taşı beyaz ve sarı renkli,mucarta,kumlama,çarpma,çıtalı kaplama,tonada balustrad ,korkuluk lambası,küpeşte ,Harpuşta,plaktaş Çanakkale Taşı ,bergama Taşı,Balıkesir beyaz …. TRAVERTENLER..klasik light denizli traverteni ,karaman beyaz,,taba traverten,scobas renklisi,gümüş gri traverten,ivory traverten, suyuna kesim,veincut kesim ,amerikan kesim,crosscut kesim,,blok masif traverten, taş ev tuglası traverten,antalya noçesi,koyu noçe,açık noçe,Sarı traverten elazıg vişne, tunceli sarısı,sivas sarısı, kütahya saman,Kırmızı ttraverten, Antik kızıl traverten, persian trverten eskitme tumbled ,tamburlama,mozaik kesme patlatma ,fileli mozaikler,Sınırlama elmanları ,profil,süpürgelik,OCEE,pencil,çıta,fileli, bordür,madalyon ,panolar,göbekler,kompozizasyonlar….v.s

Dış Mekan,iç mekan , peyzaj ve alt yapı zemin ve cephe kaplamaları

Tasarladığımız fikir projelerine ait özgün detay ve ürünler Kendi fabrikalarımızda norm ve standartlara uygun ve ülke koşullarına uygun olarak  üretilmektedir. Dogal taşlar tüm türkiyeden çıkarılan taşlar dan  Ham Blok olarak olarak alınıp kendi fabrikalarımızda veya  komşu fabrikalarda istenilen özelliklerde Fason Olarak Üretilmektedir Şayet talep edilirse konusunda uzmanlaşmış ustalarımızla montajı yaptırılmaktadır DIş mekan Ürünlerimiz  ……Fabrikasyon ve imitasyon çimento türevi ürünler…..Klasik.Washbetonlar,dereçakıllı washbetonKırmataş,Agregalı Washbeton,TretuarKaro,Rölyef karol,,Yivli Karosiman Karo,,KumluTerrazo karo,Patineli terrazo karo,monocapa Tektabaka Karol,Prekast döküm çeşitli ölçü ve şekilde özel döküm karo ve pano,Mucartalı terraozo karo,Desenli Washbeton,Yerinde Dökme Mozaik,Dezaktif Washbeton,Taraklı beton,Kilitli parkel, Aşık taşı 10×20 tugla hexogen kilit taşı,karetaş ,küptaş,Sanal taş,Çimtaşı,Üçgen Taş,behaton,sinus taşı ,S taşı , Z taşı,begonit,granit,mineral yüzeyli kilitli beton parkeler ,Bazalt mineralli,beyaz mozaik mineralli parkeler ,6cm ve 8cm ,10 cm kalınlık beton taş,,çimento rengi-gri-,siyah,kırmızı ,Standart Renkler veya farklı renk ve desenler,yerinde döküm bsakı beton, silme renkli beton pirinç ve aliminyum derzli mozayik,ANKARA Taraklı Mozayik, Çorumtaraklaması,büyük şemsiye altı Agırlık Betonları 4x50x50 4x40x40 bordürler ,yagmur olukları,Çiçeklikler Set Çiçekligi,Şev Elemanı ,5x40x40 ,6x50x50 ,6x30x30,6x40x40,4x40x60,33×33,40×40,12x50x50,6x60x60,6x40x100 ölçülerde beton plaktaşlar ve prekast taşlar 1,5x20x20 1,5x10x20 2,0x20x20 karosiman ,,2x20x20 yivli karosiman 2,5x30x30 rölyef karo 3,5x40x40,4x40x60 tretuar karoları, 1,8x33x33,,2x40x40,,2,5x40x40,,3,5x40x40,,2,5x60x60,,3,5x40x60,Silimli,Kumlu,Mucartalı,kumlamalı patineli,,fırçalama,cilalı,KenarKırma,Eskitme karo,Terrazo,çini,Suni mermer DOGAL MALZEMELER   ……. Dogal Taşlarımız Türkiyenin her köşesinden toparladıgımız pek çok taşlarımız talebe göre işlenip müşteriye sunulmaktadır  Kayrak taşları ..sert kuarzit  uşak kayrak ve bazalt kayrak orta sert;kandıra kumtaşı kayrak,Bodrum kayrak, kütahya eymir kayrak ,anatoli kayrak,Yumuşak kayraklar,,limra kayrak,tüf kayrak,YUMUŞAK dogal taşlar…TÜF Taşları kayseri tüfü, nevşehir tüfü,kahve rengi tüf ,sarı tüf, beyaz gri tüf,kayseri karası,, KÜFEKİ TAŞI ocakçıkışı  yumuşak dır dahasonra sertleşir.LİMRA TAŞI,yozgat beyazı,ceheye uygundur..,,….ORTA SERT DOGALTAŞLAR…Andezit taş.,,Ankarataşı ,manisa andeziti,balıkesir andezit,,afyon andezit,erzincan andezit,konya andezit,ısparta andezit,RENKLER..gri andezit,kırmızı vişne andezit,pembe andezit ,yeşil andezit,gri_kahve andezit,grenli andezit.GEBZE taşı,Ünyegül kuruusu,Çorum hitit taşı..,.KUM taşı,kandıra Taşı Çerçili, Akçaova Taşı beyaz ve sarı renkli,mucarta,kumlama,çarpma,çıtalı kaplama,tonada balustrad ,korkuluk lambası,küpeşte ,Harpuşta,plaktaş  Çanakkale Taşı ,bergama Taşı,Balıkesir beyaz ….         TRAVERTENLER..klasik light denizli traverteni ,karaman beyaz,,taba traverten,,scobas renklisi,,gümüş gri traverten,,ivory traverten ,,suyuna kesim,veincut kesim ,amerikan kesim,crosscut kesim,,blok masif traverten.,,taş ev tuglası traverten,,antalya noçesi,koyu noçe,açık noçe,Sarı traverten elazıg tunceli sarısı,,sivas sarısı, kütahya saman,Kırmızı ttraverten ,,Antik kızıl traverten,persian trverten  eskitme tumbled ,tamburlama,mozaik kesme patlatma ,fileli mozaikler,Sınırlama elmanları ,profil,süpürgelik,OCEE,pencil,çıta,fileli bordür,madalyon ,panolar,göbekler,kompozizasyonlar….v.s

İç Mekan,dışmekan.peyzaj.altyapı Dekoratif Taşlar

banner1

 

çingene kızı

çingene kızı

Tasarladığımız fikir projelerine ait özgün detay ve ürünler Kendi fabrikalarımızda norm ve standartlara uygun ve ülke koşullarına uygun olarak  üretilmektedir. Dogal taşlar tüm türkiyeden çıkarılan taşlar dan  Ham Blok olarak olarak alınıp kendi fabrikalarımızda veya  komşu fabrikalarda istenilen özelliklerde Fason Olarak Üretilmektedir Şayet talep edilirse konusunda uzmanlaşmış ustalarımızla montajı yaptırılmaktadır DIş mekan Ürünlerimiz  ……Fabrikasyon ve imitasyon çimento türevi ürünler…..Klasik.Washbetonlar,dereçakıllı washbetonKırmataş,Agregalı Washbeton,TretuarKaro,Rölyef karol,,Yivli Karosiman Karo,,KumluTerrazo karo,Patineli terrazo karo,monocapa Tektabaka Karol,Prekast döküm çeşitli ölçü ve şekilde özel döküm karo ve pano,Mucartalı terraozo karo,Desenli Washbeton,Yerinde Dökme Mozaik,Dezaktif Washbeton,Taraklı beton,Kilitli parkel, Aşık taşı 10×20 tugla hexogen kilit taşı,karetaş ,küptaş,Sanal taş,Çimtaşı,Üçgen Taş,behaton,sinus taşı ,S taşı , Z taşı,begonit,granit,mineral yüzeyli kilitli beton parkeler ,Bazalt mineralli,beyaz mozaik mineralli parkeler ,6cm ve 8cm ,10 cm kalınlık beton taş,,çimento rengi-gri-,siyah,kırmızı ,Standart Renkler veya farklı renk ve desenler,yerinde döküm bsakı beton, silme renkli beton pirinç ve aliminyum derzli mozayik,ANKARA Taraklı Mozayik, Çorumtaraklaması,büyük şemsiye altı Agırlık Betonları 4x50x50 4x40x40 bordürler ,yagmur olukları,Çiçeklikler Set Çiçekligi,Şev Elemanı ,5x40x40 ,6x50x50 ,6x30x30,6x40x40,4x40x60,33×33,40×40,12x50x50,6x60x60,6x40x100 ölçülerde beton plaktaşlar ve prekast taşlar 1,5x20x20 1,5x10x20 2,0x20x20 karosiman ,,2x20x20 yivli karosiman 2,5x30x30 rölyef karo 3,5x40x40,4x40x60 tretuar karoları, 1,8x33x33,,2x40x40,,2,5x40x40,,3,5x40x40,,2,5x60x60,,3,5x40x60,Silimli,Kumlu,Mucartalı,kumlamalı patineli,,fırçalama,cilalı,KenarKırma,Eskitme karo,Terrazo,çini,Suni mermer DOGAL MALZEMELER   ……. Dogal Taşlarımız Türkiyenin her köşesinden toparladıgımız pek çok taşlarımız talebe göre işlenip müşteriye sunulmaktadır  Kayrak taşları ..sert kuarzit  uşak kayrak ve bazalt kayrak orta sert;kandıra kumtaşı kayrak,Bodrum kayrak, kütahya eymir kayrak ,anatoli kayrak,Yumuşak kayraklar,,limra kayrak,tüf kayrak,YUMUŞAK dogal taşlar…TÜF Taşları kayseri tüfü, nevşehir tüfü,kahve rengi tüf ,sarı tüf, beyaz gri tüf,kayseri karası,, KÜFEKİ TAŞI ocakçıkışı  yumuşak dır dahasonra sertleşir.LİMRA TAŞI,yozgat beyazı,ceheye uygundur..,,….ORTA SERT DOGALTAŞLAR…Andezit taş.,,Ankarataşı ,manisa andeziti,balıkesir andezit,,afyon andezit,erzincan andezit,konya andezit,ısparta andezit,RENKLER..gri andezit,kırmızı vişne andezit,pembe andezit ,yeşil andezit,gri_kahve andezit,grenli andezit.GEBZE taşı,Ünyegül kuruusu,Çorum hitit taşı..,.KUM taşı,kandıra Taşı Çerçili, Akçaova Taşı beyaz ve sarı renkli,mucarta,kumlama,çarpma,çıtalı kaplama,tonada balustrad ,korkuluk lambası,küpeşte ,Harpuşta,plaktaş  Çanakkale Taşı ,bergama Taşı,Balıkesir beyaz ….         TRAVERTENLER..klasik light denizli traverteni ,karaman beyaz,,taba traverten,,scobas renklisi,,gümüş gri traverten,,ivory traverten ,,suyuna kesim,veincut kesim ,amerikan kesim,crosscut kesim,,blok masif traverten.,,taş ev tuglası traverten,,antalya noçesi,koyu noçe,açık noçe,Sarı traverten elazıg tunceli sarısı,,sivas sarısı, kütahya saman,Kırmızı ttraverten ,,Antik kızıl traverten,persian trverten  eskitme tumbled ,tamburlama,mozaik kesme patlatma ,fileli mozaikler,Sınırlama elmanları ,profil,süpürgelik,OCEE,pencil,çıta,fileli bordür,madalyon ,panolar,göbekler,kompozizasyonlar….v.s